sangbad lahar logo

শংকৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে ডিগবৈ চহৰত ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰিলে সহস্ৰাধিক ভকত বৈষ্ণৱে ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৫ সংখ্যক জন্মোৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিনা ১৯ ভাগ নামঘৰৰ সহস্ৰাধিক ভকত-বৈষ্ণৱে ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰি ডিগবৈ চহৰ আৰু গাঁৱৰ বাট-পথ হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি তুলা পৰিলক্ষিত হয় । পাণবাৰী সাৰ্বজনীন নামঘৰত ৰাতিপুৱা ৯ বজাত ভাগৱত ভ্ৰমণৰ কাৰ্য্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে শিক্ষক ৰাজীৱ বৰপাত্ৰ গোঁহাইয়ে ।

Related Articles