sangbad lahar logo

বিজ্ঞান শাখাত নৱম স্থানত নাজিৰাৰ ৱেদ একাডেমীৰ কাশ্যপ গগৈ ।

উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বিজ্ঞান শাখাত নাজিৰা বালিঘাটস্থিত ৱেদ একাডেমী চিনিয়ৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ কাশ্যপ গগৈয়ে শীৰ্ষ দহটা স্থানৰ নৱম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মুঠ ৪৭০ নম্বৰ লাভ কৰে কাশ্যপ গগৈয়ে । শিক্ষানুষ্ঠানখনত বিনামূলীয়াকৈ পাঠদান কৰোৱা ছাত্ৰ কাশ্যপ গগৈৰ ঘৰ নাজিৰা বাউলী মৈদামত । পিতৃ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী সুশিল গগৈ আৰু মাতৃ তৰা গগৈৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ কাশ্যপ গগৈ  ।

Related Articles