sangbad lahar logo

আৰ্চেৰীৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতৰ অতনু দাসৰ…

পুনৰ টকিঅ’ৰ পৰা আহিল এক ভাল খবৰ। আৰ্চেৰীৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে ভাৰতীয় খেলুৱৈ অতনু দাসে।চীনৰ খেলুৱৈ টাইপিছ ডেংগ ইউ-চেংগক ৩২ ৰাউণ্ডৰ মেচত পৰাস্ত কৰে অতনু দাসে।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *