sangbad lahar logo

অতি শীঘ্ৰেই শিশুক প্ৰদান কৰা হ’ব কোৰোনা ভেকচিন…

এইমাহৰ পৰাই দেশত আৰম্ভ হব শিশুক কোৰোনা টীকাকৰণ প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া। কোভিড-১৯ ৱৰ্কিং গ্ৰুপৰ চেয়াৰমেন ডাঃ এন কে আৰৌৰাই সদৰি কৰিছে এই কথা।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *